Carnaval en de stadssleutel

Vanmorgen las ik in de krant dat burgemeester Peter den Oudsten de stadssleutel aan prins Asterix zal geven. Daarmee is de officiele opening van het carnavalsfeest een feit. Met blues. Volgens mij is de burgemeester ook de sleutel tot multicultureel Enschede. Dat heeft hij een paar weken terug nog bewezen door resoluut discriminatie van zwarte enschedeers bij de horeca te veroordelen. En vanuit zijn progressieve houding, zou hij incognito een hernieuwde ervaring opdoen in de uitgaanswereld van stad Enschede. Volgens mij is het nu ook een goed moment om voort te gaan met de progressieve integratie gedachte. Naast joligheid en zotheid biedt carnaval juist ook een moment om te laten zien dat Mohammed, Laximi, Boedha ertoe doen. De zomer carnaval in Rotterdam, ruim 25 jaar geleden ontstaan uit een kring van Antillianen, laat zien dat het wel kan. Het poederfeest Holitwente (www.holitwente.nl) op 18 maart te houden achter het gemeentehuis is daar ook een voorbeeld van. Oldenzaal heeft Mohammed verboden om mee te doen aan de carnavalsoptocht. Misschien dat er daar geen mensen te vinden zijn die op gepaste wijze Mohammed zou kunnen laten meedoen. Maar Enschede heeft naar mijn idee genoeg progressieve mensen die op een jolige manier invulling kunnen geven aan Mohammed of aan andere heilige zonder daarin te kwetsen. Ik kan mij niet voorstellen dat de heiligen geen gevoel van humor gehad zouden hebben. Ik heb mij in ieder geval voorgenomen, mocht ik herkozen worden als volksvertegenwoordiger of wellicht ten afscheid, een godendans op te voren. Lees meer hierover in mijn artikel het raadswerk, het geschrift en de godendans op de website.

Wat doe je met een illegaal in Enschede ?

Gebruik maken van illegalen dat doet de samenleving massaal. Volgens onderzoek van het Regioplan Beleidsonderzoek (in bezit van de tweede kamer) werken er bijna 90.000 illegalen in Nederland. Deze mensen werken in de tuinbouw, horeca, de bouw, vrachtvervoer. Het grootste deel is afkomstig uit Europa, voormalige Oostblok landen. Dus het beeld dat illigalen uit derde wereldlanden zoals (Iran, Afghanistan, Ghana, Eritrea enz) de stad Enschede zou verstoren of gaan verstoren klopt niet. Dit beeld werd naar voren gehaald door het platform vluchtelingen op woensdag 8 februari in café de zon. Om te voorkomen dat illegalen het slechte pad opgaan zou de provincie volgens Marjo de Greef, fractievoorzitter D66 provinciale staten, er geld voor over moeten hebben. Ik stelde vast dat ik van de politie en ook niet van de vooruitzichten in monitoring rapportages van de politie niet begrepen had dat dit probleem er aan zat te komen. Maar als vluchtelingeninstellingen illegalen op een of andere manier aan het werk willen helpen dan zie ik de plannen tegemoet. En als de provincie daar geld in wilt streken dan heb ik liever dat de provincie meer geld steekt in de gemeente Enschede voor het creëren van werkgelegenheid in het havengebied. Het gaat om arbeidsplaatsen waar velen op zitten te wachten. Ik draag alle vluchtelingen een warm hard toe. Ik vind het vluchtelingenbeleid van het kabinet waardeloos. De wet moet je respecteren en uitvoeren. Dus het uitzetten van illegalen moet gewoon gebeuren. En voor schrijnende gevallen heeft het college een budget die nog niet uitgeput is. Maar doe dat op een humane wijze. Dus ik ben tegen het weghalen van kinderen tijdens de schoolperiode of uit de klas. Ik ben tegen op de hielen zitten van illegalen in het trappenhuis en op galerijen. Maar aan de andere kant zien wij dat er bijna geen vluchtelingen meer naar Enschede komen, dat legale vluchtelingen wegtrekken omdat er geen werk is en dat werkgevers maar al te graag gebruik maken van illegalen. Deze werkgevers moet je aanpakken. Als er plannen komen van wie dan ook naar de gemeenteraad, dan zul je op dat moment een integrale afweging moeten maken. Voor vluchtelingen is het goed als ze integraal deel worden van het beleid op terreinen van werkgelegenheid, scholing, ondernemerschap enz.

socialiserende netwerken voorrang geven ipv weglaten van naam

Zie eerder in weblog. Waarom moet je je identiteit, je afkomst je naam verbergen als je gaat solliciteren? Wat je aan moet pakken is discriminatie en wegnemen van vooroordelen. Dat doe je door aan netwerken te doen. Waarom laat de wethouder timon de weger of joop hassink niet twee enschedese studenten (met Afghaanse roots) 14 dagen lang meelopen in zijn wethouders praktijk. Help veel meer dan mensen op te bellen en te zeggen dat ze aan het werk moeten.

 

Vluchteling in enschede

Afghanistan, ja kreeg een reactie van Fayed, een Afghaanse vluchteling. Hij bracht de focus om de mensen hier in Enschede. Er zijn mensen ondergedoken, illegaal dus, ouderen zijn zonder werk, gaan ook aan de drank. Jongeren zijn druk met zich zelf, leven in twee culturen, hebben nog geen eigen jongeren cultuurtje. De druk van ouders gehoorzamen vs de mondigheid (volgens fayed brutaliteit) van de witte jongeren. Daarom denk ik dat positieve voorbeelden en meer daadkracht meer effect sorteren. De jongeren herkennen zich niet in Willem van Oranje ? Overweeg een Mahatma Ghandi plein. Of een immigratie monument op het stationsplein. Begin een netwerk gericht socialiseren en vinden van werk. Bestuurders moeten ook durven hun nek uit te steken.

 

informatiepunt wmo bij de bibliotheken

Dat moet mogelijk zijn. Afgelopen vrijdag was ik in de centrale bibliotheek bij de opening van het GIP, Gezondheid  Informatie Punt. Gip, begon als een initiatief vanuit de Overijsselse bibliotheken, blijkt aan te slaan en steeds meer organisaties sluiten zich aan. En men betaalt ook mee. Je ziet dat de bibliotheek de uitdaging goed oppakt om het hoofd te beiden tegen subsidie vermindering, teruglopende bezoekers aantal, revolutie informatie technologie. Want ja alle cijfers wijzen erop dat de bibliotheek als fysieke informatie punt moet vernieuwen. Ik denk dat je voornoemde ontwikkeling kan uitbreiden naar wmo. De bibliotheek heeft 5 vestigingen in de stad. Het is laagdrempelig. Iedereen kan er terecht. En eenmaal aangeklikt kan je zo doorsurfen naar instellingen en informatie mbt wmo.

anne, muziek en afghanistan

in de avond(02 febr) weer eens bezoek van anne, een virtuoos op de accordeon en keybord. Heb ook een keybord voor gehaald en moet zeggen dat de kinderen mij voordoen hoe het moet. Ben nu muzieklessen aan het uitpuzzelen. Anne is helemaal niet tevreden met de uitzending van ned militairen naar afghanistan. ik geef hem gelijk, ik denk dat ned in het buitenland bruggen moet bouwen, handel moet bedrijven, de mensen kan leren hoe je schoon water maakt enz enz . had nog wat bier buiten staan, dus werd een latertje.

Opknappen handelskade & oude fabrieken, inzet meer banen

even een inhaal. 31 jan was er de stadsdeelcommissie west, met het raadsvoorstel opknappen van de handelskade. wethouder eric helder kreeg van mij, namens de pvda, de aansporing om met alle vaart de handelskade aan de h.ter kuilestraat aan te pakken. Dit jaar wordt ermee begonnen en het is een onderdeel in een reeks om het totaal verouderde havengebeid aan te pakken. Wat ik daarbij het meest van belang vind is dat hiermee ook geinvesteerd wordt in banen waar enschede een grote behoefte aan heeft. De jeugdwerkloosheid loopt op en het havengebied biedt uitstekende kansen voor bedrijvigheid dat aansluit op het arbeidspotentieel van enschede.

op de afgelopen 2 dagen gesprekken gevoerd met woningcoporatie en het crematorium over dat de grote markt bestaat uit niche markten (gehandicapten, gelovigen/arme senioren dus doelgroepen) en dat er genoeg kansen zijn als je je markt maar kent. Dan vlug naar de kinderen van school halen tussen de middag, het was mijn beurt.

Daarna de presentatie bijgewoond van verbouwing oude fabriek spinnerij Oosterveld aan de goolkatenweg tot een bedrijfsverzamelgebouw. Kwam samen met de journalist Schepers van Tubantia verlaat aan , was een gezoek op het ijskoude afbraakterrein. Er werd mij verzekerd dat het echt om lage huren ging voor starters maar vooral ook voor ondernemers die de zolderkamer en schuur ontgroeit waren. Pvda wethouder Eric Helder was aanwezig als ook gedeputeerde provinciale staten Corry Abbenhues (pvda). Haar heb ik op het hart gedrukt om vooral het budget voor opknappen van oude gebouwen en havens groter te maken. Want de gemeente Enschede heeft dit echt nodig om arbeidsplaatsen te creeren aan de lager en middelbaar geschoolden. Maar ook om ondernemschap te stimuleren. Ik denk dat wij nu niet meer leven in een tijd dat er grote werkgevers zullen komen en die in een paar klappen het aantal werklozen zullen reduceren. Wij moeten het ook van stimuleren van  ondermerschap. Zie ook mijn artikel over ondernemersschap mogelijk maken vanuit een uitkering.

Gemeente Enschede moet netwerken promoten

Ik hoorde dat de gemeente Nijmegen een expiriment gaat beginnen om bij sollicitaties de namen van sollicitaten weg te laten. Nu is enige weken terug uit onderzoek gebleken dat van de kandidaten bij gelijke geschiktheid de kandidaat met een allochtone naam het eerste afvalt. Je zou de afvallers kunnen uitbreiden naar (gesluierde) vrouwen. Ik krijg vaak van deze signalen te horen. Ook bij het vinden van stageplekken. Dat vooroordelen zegevieren boven objectieve maatstaven. Maar om nu de namen weg te laten vind ik het verdoezelen van het probleem. Je moet juist de vooroordelen weg nemen, en niet de namen. Namen weglaten is afpakken van identiteit.  Mensen moeten elkaar juist ontmoeten. Ik zie dus veel meer heil in netwerken. Een groot deel van de banen gaat via netwerken en sociale contacten. Dat neemt ook vooroordelen weg. Ik vind dat de gemeente een voorbeeld funktie heeft om netweken te stimuleren te beginnen bij gekwalificeerde mensen met achterstand op de arbeidsmarkt. En dit op moet nemen in haar sociaalbeleid en reintegratie beleid.